green piramide

Mogelijkheden en tarieven

Wij zijn graag transparant over onze diensten aan u. Dat werkt wel zo prettig. Daarom werken wij altijd met een offerte.  Deze offerte komt tot stand na overleg tussen de school en AB De Piramide, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail.

Vooraf bekijken we samen: 

  • Welke behoeften er zijn bij school, leerling, ouders en ketenpartners;
  • Welke diensten wij voor u leveren;
  • Hoeveel uren we hieraan verbinden;
  • En wat dit kost. 

Na ondertekening van de offerte gaan we voor de leerling en uw team aan de slag. U ontvangt een factuur voor de begrote uren. De ingezette uren worden door alle ambulant begeleiders bijgehouden. Een overzicht van de gemaakte uren is op verzoek altijd door u in te zien.

Bijstelling offerte

Als gedurende het schooljaar blijkt dat er meer uren nodig zijn, stellen wij een nieuwe offerte op. Wanneer blijkt dat de inschatting van het aantal uren binnen de offerte te ruim was, vindt nacalculatie plaats. 

Tarieven

Wij vinden maatwerk heel belangrijk. Daarom is geen offerte hetzelfde. Ons uurtarief staat wel vast. Wij hanteren een tarief van 98,- per uur.

Ook trajecten van bijvoorbeeld slechts een aantal uur zijn mogelijk. We noemen dit een Kort Advies Traject (KAT). 

Bekostiging

Ondersteuning vanuit AB De Piramide kan worden bekostigd vanuit een Arrangement (via het samenwerkingsverband) of vanuit de Brede Basisbekostiging van de school. 

Voorbeeld

Om inzicht te geven in hoe een traject met AB De Piramide eruit kan zien, hieronder een voorbeeldofferte voor de inzet van ambulante begeleiding voor een schooljaar.  

Offerte schooljaar 2020-2021 PO School 

3 x observatie van de leerling in de klas (4 uur)
1 x observatie RT en advisering (1,5 uur)
2 x Rond Om Team Overleg Sophia Revalidatie (1,5 uur)
1x groot observatieverslag met conclusie en handelingsadviezen (1,5 uur)
2 x aanwezigheid bij MDO (1,5 uur)
4 x voortgangsoverleg (4 uur)
2 x diagnostische observatie, werken met de leerling ( 2 uur)
1 x advisering remedierend materiaal  (1 uur)

Totaal aantal uren: 17

Totaal kosten traject: (17 uur x € 98,-)= €1666