green piramide

Begeleiding naar regulier

Diensten

De leerlingen van De Piramide die uitstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs begeleiden wij intensief met onze ambulant begeleiders. De overstap van speciaal onderwijs naar een reguliere school is een grote overgang die zorg en aandacht vraagt. AB De Piramide ondersteunt hierbij.

Ondersteuning kan bijvoorbeeld verlopen via de volgende stappen:

 1. De voorbereiding:
  • In het voorjaar, als bekend is wat de toekomstige school is van de leerling, vindt een warme overdracht plaats tussen de leerkracht en de ambulant begeleider.
  • In de maand juni maken we een afspraak met de toekomstige school.
  • De leerling, ouders en ambulant begeleider gaan in gesprek om te bekijken wat de leerling nodig heeft op het voortgezet onderwijs. Wat is de belastbaarheid en wat is de beperking en met name wat zijn de mogelijkheden om goed te kunnen functioneren?
  • Voorlichting op de school voor voortgezet onderwijs:
   We maken afspraken om bijvoorbeeld voorlichting te geven voor het docententeam over het ziektebeeld. Ook maken we afspraken om direct na de zomer een voorlichting te geven in de klas van de leerling.
 2. Gedurende het eerste half jaar:
  • Tijdens de individuele gesprekken met de leerling, kunnen we samem bekijken wat nodig is om de leerling optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld:
   • Een rustruimte
   • Een aangepast rooster.
   • Een ruimte om medicatie toe te dienen.
   • Aangepast meubiliair of aangepaste werkmaterialen.
  • Als protocollen nodig zijn in geval van calamiteiten, kan de school die bespreken en maken in samenspraak met de ambulant begeleider.
  • De ambulant begeleider kan de leekracht of het schoolteam advies geven over voorkomende vraagstukken rondom de leerling. Wij denken in oplossingen.