green piramide

Ondersteuning schoolteam

Ambulante begeleiding

AB De Piramide neemt u werk uit handen, vanaf vanaf het eerste moment. Daarin zijn wij onderscheidend. Wij redeneren dat leerkrachten die een leerling met een hulpvraag hebben, veel moeten regelen. Zij moeten in kaart brengen wat de onderwijsbehoeften zijn, welke specifieke begeleiding deze leerling nodig heeft en hoe die ingezet kan worden. Dit vraagt extra kennis, inzet, en administratie. Hierbij kunnen wij de leerkracht en het team praktisch ondersteunen. 

Voorbeelden van ondersteuning

Voorbeelden van ondersteuning door AB De Piramide zijn het opstellen van een ontwikkelingsperspectief of het aanvragen en evalueren van een arrangement, het maken van verslagen, het leggen van contact met artsen en therapeuten of andere externe ondersteuners en  afstemming met het voortgezet onderwijs voor leerlingen in groep 8.

Doelgroepen AB De Piramide

In nauw overleg met de leerling, het onderwijsteam en ouders zetten wij onze expertise op verschillende manieren in. Afhankelijk  van de ondersteuningsvraag richt onze begeleiding zich op het team, de docent of leerkracht en/of de leerling.

Ook een ondersteuningvraag? Neem contact met ons op!