green piramide

Onze expertise

Ambulante begeleiding

AB De Piramide verzorgt de ambulante begeleiding van leerlingen met een lichamelijke beperking, chronisch zieke leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten. Sinds een jaar zijn wij ook gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met neuro-cognitieve problematiek.

Wij zijn een team van acht ambulant begeleiders vanuit (V)SO De Piramide. Ieder van ons kan gespecialiseerde ondersteuning bieden op het regulier basis onderwijs (po), het speciaal basis onderwijs (sbo),het voortgezet onderwijs (vo) en op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Specialisme inzetten

Ieder van ons heeft een specialisme als het gaat om kennis over en ervaring met leerlingen die chronisch ziek zijn, een lichamelijke beperking hebben, neuro-cognitieve problematiek of een combinatie hiervan. Wij maken bij de ondersteuning van een leerling gebruik van elkaars expertise.

Onderwijspraktijk van nu

Onze ondersteuning is altijd op maat en wordt opgesteld in overleg met alle betrokkenen. We gaan uit van de mogelijkheden van de leerling en van de school. Samen met ouders en onderwijsteam maken wij de vertaalslag van medisch jargon en kindkenmerken naar concreet handelen in de onderwijspraktijk van nu.

Ondersteuningsvraag beantwoorden

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag richt onze begeleiding zich op de leerling, de leerkracht of docent en/of het team. De begeleiding bestaat onder andere uit observeren, adviseren, coachen, contact met artsen en therapeuten. Wij verzorgen ook op maat de individuele ondersteuning van de leerling, indien noodzakelijk.