green piramide

Begeleiding bij verlies

Diensten

AB De Piramide biedt begeleiding in situaties waarbij een leerling terminaal ziek is en (mogelijk) komt te overlijden. Verlies van gezondheid en verlies van het leven hebben vaak grote impact op het gezin en de directe omgeving. Van de leerkacht en het schoolteam vraagt het tactvol, snel en weloverwogen omgaan met een precaire situatie als een overlijden plaatsvindt of wanneer een leerling te maken krijgt met verlies van gezondheid.

Wij ondersteunen het team en de leerling(en) in het omgaan met verdriet en rouw. AB De Piramide biedt praktische handreikingen zoals een draaiboek, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Wij kunnen informatie geven over de begeleiding van kinderen van verschillende leeftijden, het rouwproces van leerlingen, ouders en schoolteam die op de een of andere manier geconfronteerd worden met ziekte of verlies.