green piramide

Onderwijsbehoefte in beeld

Diensten

Door middel van onder andere observatie, screening en gesprekken brengen wij de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling in beeld.  Bijvoorbeeld op het gebied van grove en fijne motoriek, executieve functies en didactiek. Als langdurige ondersteuning noodzakelijk is, kunnen wij scholen begeleiden bij de aanvraag van een individueel arrangement of extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband. Indien het de ontwikkeling van de leerling ten goede komt, begeleiden wij bij een zorgvuldige overstap naar het (voortgezet) speciaal onderwijs (so/vso).