green piramide

Praktisch advies

Diensten

Na observatie of praktische ondersteuning in de klas, naar aanleiding van hulpvragen van leerkracht of docent en vanuit onze kennis en expertise kunnen wij veel praktische adviezen geven.

Bijvoorbeeld over:

  • Didactiek en instructie;
  • Methodes en remediërende programma's;
  • Het aanpassen van het leerprogramma op de mogelijkheden van de leerling;
  • Het aanpassen van de leeromgeving;
  • Specifieke materialen;
  • Plannen van rustmomenten;
  • Inspelen op wisselingen of veranderingen in de gevolgen van ziekte of beperking;
  • Afstemming tussen docenten in het voortgezet onderwijs;
  • Stage-mogelijkheden,

Kennis overdragen

Wij kunnen veel vertellen over ziektebeelden en lichamelijke beperkingen en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Door ervaring en kennis van wet- en regelgeving weten wij welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld curriculum, rooster en examens aan te passen. Wij geven tips over boeken en films die inzicht geven in belemmeringen en mogelijkheden van de leerling en kunnen materiaal ter inzage meenemen uit de orthotheek van (V)SO De Piramide.