green piramide

Aanpassingen en hulpmiddelen

Diensten

Ons uitgangspunt is dat leerlingen zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en participeren in het onderwijs, het groepsproces en activiteiten buiten school. Aanpassingen in meubilair en materialen kunnen leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling en leerproces.

Voorbeelden van materialen zijn aangepaste schrijf- en knutselmaterialen, denk aan dikke potloden of aangepaste scharen, en speciale ICT-voorzieningen. Tips voor deelname aan de gymles en het buitenspelen zorgen ervoor dat de leerling (zoveel mogelijk) mee kan doen met klasgenoten.

Doel van de ondersteuning door AB De Piramide is eventuele belemmeringen in het leerproces te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen. Grote of kleine, motorische of cognitieve beperkingen, wij kennen de wegen naar oplossingen of hulpmiddelen.

Advies nodig over aangepast meubilair of aangepaste materialen? Neem contact op met AB De Piramide.