green piramide

Kansen & mogelijkheden

Ambulante begeleiding

Wij geven niet op! Onder dat motto richt AB De Piramide zich de ondersteuningsvraag van de school en de leerling en stemt hierop af. We zijn flexibel en betrokken en werken vanuit onze expertise met gevoel voor de situatie en de bijkomende problematiek. Wij geven niet op voordat we een oplossing gevonden hebben.

Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat een kind goed in zijn vel zit. Het welbevinden van de leerling staat centraal in de handelingsplanning en de (voortgangs)gesprekken. Creatief en oplossingsgericht dragen wij bij aan maximale ontwikkeling en plezier in leren.

Uitdagen en stimuleren

Zonder voorbij te gaan aan de beperking van de leerling dagen we de leerling en de onderwijsmedewerkers uit hun grenzen te verleggen en buiten de kaders te opereren. Zo stimuleren we vooruitgang en ontwikkeling op een andere manier. Door onze kennis over aanpassingen en hulpmiddelen kunnen we belemmeringen in het volgen van onderwijs verminderen.

Samen kunnen we dit aan

Ons uitgangspunt is ‘Samen kunnen we dit aan!’. Wij luisteren, observeren, denken mee en geven advies. We nemen de leerling en de leerkracht/docent bij de hand.  Zij zijn degenen die de aanpassingen in praktijk brengen. Samenwerking met de leerling, de onderwijsmedewerkers, de ouders en de externe partners is een voorwaarde voor optimale ondersteuning.

Spin in ’t web-funtie

Vaak zijn meerdere specialisten en ondersteuners betrokken bij de leerling. In overleg met onderwijs en de zorg aan de leerling zijn wij de ‘spin in het web’ : wij zorgen dat alle partijen op de hoogte zijn van relevante informatie. Indien noodzakelijk nemen wij, met toestemming van ouders, contact op met de behandelend arts of therapeut om de plannen voor de ontwikkeling en ondersteuning op elkaar af te stemmen.  Als we zelf hulp en/of informatie nodig hebben, kunnen we bij onze collega ambulant begeleiders of andere experts binnen ons brede netwerk terecht.

Hoe ervaren anderen onze ondersteuning?

In oktober 2018 hebben we een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder onze klanten. Wij zijn blij met de positieve respons. Klik hier voor de grafieken uit het onderzoek die de mening van onze klanten duidelijk weergeven. In november 2020 herhalen wij dit tevredenheidsonderzoek.