De Ambulante Begeleiding in de maand December

woensdag 30 november 2022

De Ambulant Begeleiders laveren tussen de verschillende december activiteiten door. Maar soms komt hun bezoek op een school echt niet uit. Bijvoorbeeld op 5 december. Als Sinterklaas op school komt, hebben onze leerlingen op de reguliere scholen uiteraard wel iets anders te doen.  
De uren die niet gebruikt kunnen worden voor de begeleiding van de leerling worden dan ingevuld op een ander moment, bijvoorbeeld voor een gesprek met de leerkracht of de IB. De Ambulant Begeleider kan deze uren ook gebruiken voor het maken van een verslag van een observatie of voor een andere activiteit waar hij of zij in een reguliere week niet aan toe komt.  
De Ambulant Begeleiders maken dus dankbaar gebruik van de ruimte die voor hen vrij komt op ‘feestdagen’ van de reguliere scholen.  
En natuurlijk maken wij van de maand december ook een gezellige maand op de gezamenlijke locatie van De Piramide. 
Het AB team wenst iedereen fijne feestdagen en een mooie start van 2023.