Cao-akkoord primair onderwijs 2021

maandag 8 november 2021

De PO-Raad en de vakbonden hebben het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2021 ondertekend. Het onderhandelaarsakkoord dat eerder was gesloten, is nu ook akkoord voor de verschillende achterbannen.

Het akkoord houdt in dat het loon voor alle medewerkers in het primair onderwijs vanaf januari 2021 met terugwerkende kracht met 2,25 procent stijgt. De eindejaarsuitkering van december 2021 wordt éénmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent. Op 31 december 2021 loopt de nieuwe cao wel alweer af. Over de 500 miljoen die recent beschikbaar is gesteld worden afspraken gemaakt in de cao voor 2022. De 500 miljoen is bedoeld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs. Het moet de loonkloof tussen medewerkers in het primair onderwijs en de collega’s in het voortgezet onderwijs overbruggen.

Lang geduurd

Er is lang onderhandeld over de cao van 2021. Dit komt vooral door de coronacrisis, een groot deel van het schooljaar lag overhoop. Daarnaast vonden zowel de vakbonden als de werkgevers dat er extra geld vanuit Den Haag nodig was.

Meerderheid voor onderhandelaarsakkoord

De achterban van de PO-Raad kon tot en met 25 oktober 2021 zijn stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord. Ruim 70 procent van de schoolbesturen bracht een stem uit. Een ruime meerderheid hiervan stemde in met het akkoord, meer dan twee derde van de stemmers. Volgens de statuten van de PO-Raad is het cao-akkoord daarom aangenomen.

Het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2021 vindt u hier.