Werklunch Maatwerk in Onderwijs

dinsdag 24 september 2019

Maatwerk in Onderwijs - werklunch 19-09-2019

Wat is Maatwerk in Onderwijs? (MIO)

Als je een vraag hebt over een leerling in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs kan je bij MIO terecht.  De vraag kan gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals gedragsproblemen, leermoeilijkheden, spraak-of taalmoeilijkheden of een ziekte of beperking.

Een team van experts uit het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs is dagelijks beschikbaar om mee te denken, antwoorden te vinden en advies te geven. Door de bundeling van kwaliteiten uit de verschillende clusters kan een compleet advies gegeven worden.

Een maal per jaar worden alle ambulant begeleiders uit Den Haag en omstreken door MIO uitgenodigd voor een werklunch. Het doel van deze bijeenkomst is netwerken en elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de verschillende clusters. Dit contact versterkt de expertise en verruimt de kennis van mogelijkheden bij het helpen zoeken naar oplossingen voor leerlingen met een beperking.

De bijeenkomst startte met een kort terugblik op het afgelopen jaar door Esther van Groningen:

MIO ontwikkelt zich tot breder denken dan alleen over de vragen die via de "website" gesteld worden. MIO is verbinding, afstemming en samenwerking tussen verschillende clusters SO en SBO ten dienste van passend onderwijs.

Esther noemde enkele voorbeelden van MIO samenwerking gedurende de afgelopen periode buiten de aangemelde vragen via de website:

  • consultatie op casusniveau door AB-ers van de diverse diensten middels observaties, gesprekken of via telefonisch contact
  • inbreng van een casus in een CVB of betrokkenheid van één van de gedragswetenschappers uit de CVB bij een ondersteuningsarrangement van een andere cluster
  • een (warme) overdracht van een arrangement van de ene AB-dienst naar de andere
  • het overdragen van expertise middels het geven van professionalisering, training vanuit de AB-dienst op SO/SBO van een andere cluster

De ervaring leert hoe belangrijk het is elkaar te kennen en gebruik te maken van elkaars expertise.

Daarna hebben we, onder het genot van een lekker broodje, in groepen met elkaar verhalen over ons werk kunnen delen. De groepen waren willekeurig samengesteld met behulp van puzzelstukjes met eenzelfde kleur waarmee een toepasselijke spreuk gepuzzeld moest worden.

Op elke tafel stond een kletspot met kaartjes met willekeurige gespreksonderwerpen. Bijvoorbeeld: Met wie zou je een dagje willen ruilen - Waar ben je trots op? – Wat ontroert je binnen je werk? – Is er iets binnen je werk dat je graag over zou doen?  Hierdoor ontstonden verrassende gesprekken en leerden we mede door praktijkverhalen veel van elkaar.

Rond 13.45 rondden we af met een positieve terugblik. Men vond de bijeenkomst waardevol. Fijn om met elkaar met bezieling te kunnen praten over het vak en noodzakelijk om gebruik te kunnen blijven maken va elkaars expertise. Hoe meer je elkaar ziet, hoe lager de drempel om elkaar om raad en/of advies te vragen.  

Het was een geslaagde bijeenkomst en we kijken weer uit naar de volgende keer.

Voor meer informatie en contact met MIO kan je terecht op www.maatwerkinonderwijs.nl . of via de Ambulante Begeleiding van De Piramide ( ambulantebegeleiding@hmsdepiramide.nl )