‘Pak pesters harder aan’

dinsdag 14 juni 2022

Gepeste kinderen vinden dat pesters harder aangepakt moeten worden. Een brede aanpak is het advies. Pesten gebeurt namelijk ook buiten school.

Onderzoek
Om pesten echt tegen te gaan, moet er een bredere aanpak tegen pesten komen. Pesten gebeurt namelijk niet alleen op school, maar ook in de buurt, online en op het sportveld. Dat concludeert de Kinderombudsman in het rapport ‘In eenzaamheid gepest’.

Pesten komt vaak voor
De Kinderombudsman heeft dus onderzoek gedaan naar kinderen die gepest worden. Via een online vragenlijst zijn kinderen gevraagd naar hun ervaringen. Kinderen worden buitengesloten, uitgescholden en soms ook geschopt en geslagen door anderen kinderen. Vaak worden kinderen gepest vanwege hun uiterlijk of hun kleding. Ook worden veel kinderen gepest omdat ze een andere huidskleur hebben, een handicap of omdat ze nog niet weten of ze een jongen of een meisje zijn.

Onvoldoende
Gepest worden heeft grote gevolgen. Bijna 15 procent van de kinderen wordt zo gepest, dat zij hun leven een onvoldoende geven. Het gaat dan vooral om kinderen die op meerdere plekken (school, in de buurt, online, etc.) gepest worden.

Kinderombudsvrouw
‘Ik maak me zorgen over die kinderen, omdat ze zich zo eenzaam voelen doordat ze gepest worden. Daar kunnen we wel degelijk iets aan doen. We moeten meer praten over pesten, pesten serieus nemen en meer ruimte en support geven aan kinderen om ze te laten zijn wie ze zijn’, aldus Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

Wat kunnen we doen?
Volgens de Kinderombudsman moeten er een aantal dingen gebeuren:

  • Er moet een bredere aanpak tegen pesten komen, waarbij aandacht is voor pesten buiten school.
  • Gepeste kinderen moeten hulp krijgen. Ook als het pesten niet opgelost wordt, is het belangrijk voor kinderen om te weten dat ze steun krijgen. Dit vraagt van iedereen in de samenleving, volwassenen en kinderen, dat zij alert zijn op pesten en hulp bieden wanneer zij pestgedrag zien.
  • Praten over pesten. Veel kinderen vinden dit lastig. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen. Het is daarom van belang dat volwassenen zoals leerkrachten, trainers, maar ook wijkagenten en jongerenwerkers een veilige omgeving creëren voor kinderen om over pesten te praten.
  • Ook volwassenen vinden het soms moeilijk om over pesten te praten. Daarom moeten alle volwassenen die met kinderen werken leren hoe ze dit het beste kunnen doen.

Aanpak pesten op De Piramide
We hechten aan een leeromgeving, waarin leerlingen zich prettig en veilig voelen. Het team van De Piramide handelt pro-actief om pesten te voorkomen. We observeren onze leerlingen gedurende de dag en gaan met hen in gesprek wanneer we merken dat er iets niet goed zit. Op signalen van pestgedrag reageren we direct. Waar nodig betrekken we ook de ouders. In onze pestprotocollen is over onze aanpak meer te vinden.

Pesten gebeurt dus niet alleen tijdens school. Wees daarom alert en bied hulp wanneer u pestgedrag ziet. Klik hier om het volledige rapport te lezen. Hierin vertellen kinderen hoe pesten hun leven beïnvloedt.