Interne Ambulante Begeleiding op De Piramide

vrijdag 2 oktober 2020


Op dit moment hebben we meerdere kinderen van (V)SO De Piramide in de interne ambulante begeleiding, die buiten de klas en soms in de klas extra ondersteuning ontvangen. De activiteiten zijn wisselend en kunnen verschillen van het spelend leren van letters en woorden, tot herhaling van lesstof uit de klas en pré-teaching. Het bedenken van oplossingen met bijvoorbeeld hulpmiddelen en handvatten, die nodig zijn om het onderwijs op voldoende niveau te kunnen doorlopen, is ook een onderdeel van de interne ambulante begeleiding.

Deze extra ondersteuning hebben sommige kinderen nodig om een achterstand die is opgelopen, door bijvoorbeeld een langdurig ziekenhuisbezoek, in te halen. Soms is de begeleiding noodzakelijk door hun ziektebeeld en/of beperking. De interne ambulante begeleiding denkt mee in hoe er kan worden voorzien in de onderwijsbehoeften van een kind en met de hulpvragen die de leerkracht of eventueel de leerling heeft. In afstemming met de leerkrachten en de intern begeleider wordt bekeken waaraan gewerkt gaat worden. Hierbij zien jullie een aantal activiteiten die kinderen van onze school super goed gedaan hebben!