Ambulante Begeleiding tijdens de Coronacrisis

maandag 25 mei 2020

Per 18 maart zijn de ambulant begeleiders op geheel eigen wijze aan de slag gegaan met de leerlingbegeleiding. Voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs wordt er een nieuwe invulling aan gegeven.

De ambulant begeleiders voor het primair onderwijs werken online in samenwerking met ouders, leerlingen, en intern begeleiders. Ze bellen in en werken via teams met leerlingen aan het schoolwerk. Er worden bijzondere gesprekken gevoerd en zowel leerlingen als ouders vinden het een prettige manier om in deze tijden toch begeleid te kunnen worden. De aandacht die er wekelijks is voor de leerling maakt dat de leerling zich gezien en gehoord voelt. Van individuele ondersteuning face tot face is dit geworden beeld ‘to’ beeld. 
Er zijn zelfs leerlingen die er wel bij varen en minder tijdsdruk en meer energie en aandacht voor het schoolwerk hebben, omdat de stress van het naar school gaan niet wordt ervaren. 
 
Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs, met name de leerlingen in de puberleeftijd is het een klus om zichzelf aan het werk te zetten. Verleidingen als gamen, uitslapen en dergelijke liggen op de loer. Echter in het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen ook hun online lessen volgen en hun thuiswerk maken. De ambulant begeleider kan hierin veel betekenen. Wekelijks zijn er gesprekken via beeldbellen, Wat gaat er goed, wat kan beter en wat heb je nodig? 
Ook de examenkandidaten zijn uiteraard intensief begeleid in deze Corona tijden. Voorbereiden op het examen maar dan digitaal. Oefenen in een mondeling doen in een moderne vreemde taal met je docent; JUF HELP?!! Hoe doe ik dat?  
Je komt voor prachtige uitdagingen te staan. Leerlingen die nu toch een kans hebben om te slagen, daar ga je een tandje harder voor, om tot gewenst resultaat te komen. 
Je leert leerlingen op een geheel andere manier kennen, voor sommige leerlingen is het prettiger om vrijuit te praten via beeldbellen dan face to face. Pubers die zeggen: ‘Juf, ik had het niet gedacht maar ik mis je echt’.  
Kortom in tijden van Corona zijn er ook andere dimensies die worden aangeboord en uitgewerkt. Diepgang in de band met je leerlingen en hun ouders zorgen ervoor dat we deze tijd samen doorkomen om straks als we elkaar weer zien elkaar nog beter te begrijpen en beter kunnen begeleiden op weg naar de toekomst voor onze leerlingen.