AB-team in ontwikkeling

woensdag 10 november 2021

Ons AB-team is in volle ontwikkeling. We hebben afscheid genomen van collega's, we hebben nieuwe collega’s verwelkomd en we mogen nog een nieuwe collega verwelkomen in januari. We zullen vanaf januari een AB-team vormen van negen AB-ers. Tijd om samen huidige werkafspraken te bekijken en zo nodig aan te passen. En niet onbelangrijk samen een fijn en gezellig team te worden. Hier werken we aan met coach Ron de Jonge van Deur2.   
  
Samen met Ron de Jonge ontdekken we waar we sterk in zijn en waar we aan mogen werken. Komende tijd willen we  de intervisie-vergaderingen van de AB op een alternatieve wijze uitvoeren. De eerstvolgende intervisiebijeenkomst zal dan ook buiten plaatsvinden. We duimen voor mooi weer!  
  
Naast de coachtraining zijn een aantal AB-ers bezig met de training Snel leren = leuk leren (Leren-Leren VO). Tijdens deze training leren wij hoe we kinderen kunnen leren zo efficiënt mogelijk en op een leuke manier te leren, bijvoorbeeld door het leren maken van een mindmap. Ook het leren plannen komt aan de orde.   
  
Schoolbreed zijn we bezig met de executieve functies volgens de auto-metafoor van Ans Ramaut. Zo ook de AB, zodat we dit mogelijk kunnen toepassen tijdens onze individuele ondersteuning. Hoe we dit precies gaan toepassen is iets wat we dit schooljaar nader willen onderzoeken.   

Op de foto staat ons AB-team start schooljaar 2021-2022. Na de herfstvakantie is Anita gestart en vanaf januari zal Corine ons team nog komen versterken.